Het kamp is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. We vertrekken op de zaterdagmorgen voor Pinksteren en komen op tweede Pinksterdag aan het eind van de middag weer terug. Tijdens kamp brengen we een verdeling aan in de verschillende groepen. Groep 5 en 6 bij elkaar en groep 7 en 8 bij elkaar. Dit hangt overigens wel af van de aanmeldingen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met vriend of vriendin!

Er is een thema gekozen dat aan de hand van bijbelverhalen na maaltijden, liedjes en avondsluitingen wordt uitgewerkt. Ook zal er een kampdienst gehouden worden op de kamplocatie.

Verder worden er allerlei spellen gedaan met de kinderen, waarbij de groepen onderling om de eer strijden! Natuurlijk is er ruimte voor sport en spel, zingen we veel en wordt er (vooral ’s avonds op bed!) veel gekletst.

Voor: Kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool
Wanneer: zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024
Kosten: 65 euro per deelnemer *

*) De werkelijke kosten voor het kamp liggen op ongeveer 96,30 euro per kind. We hopen dat ouders die het kunnen missen opnieuw vrijwillig hun bijdrage willen verhogen met een gift om het kamp mogelijk te (blijven) maken.

De diaconie is bereid om, voor mensen die dat nodig hebben (een deel van de) kosten voor haar rekening te nemen. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact opnemen met de wijkdiaconie.
Ongeveer 1 à 2 weken voor het kamp ontvangt u nadere informatie via de mail over wat de kinderen mee moeten nemen, vertrektijden etc. Ook zal dat hier op de website te vinden zijn.

Bij annuleren tot twee weken voor het kamp kunt u nog het inschrijfgeld terug ontvangen.

Let op: Er zijn een beperkt aantal plaatsen! Meld je dus zo snel mogelijk aan.

Bedankt

Wat was het weer een geweldig kamp. De gezelligheid, muziek, kinderen, groepjes, kamers, keuken, patat, Levend Bingo, Smurfenspel en nog veel meer, te veel om op te noemen. Er zijn gelukkig geen grote ongelukken gebeurt en samen hebben we er een top kamp van gemaakt.

Ook het weer zat helemaal mee en hebben we zo veel buiten kunnen doen!

Jullie allemaal heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en gezelligheid. Tot volgend jaar!

Groetjes,
De pinksterkamp leiding.