Thema

Het thema voor Pinksterkamp is dit jaar ‘Ik heb je lief’.
De liefde begint bij God.

Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. – Johannes 3:16

God vraagt ons ook om lief te hebben.
De Here Jezus geeft als antwoord op de vraag wat het grootste gebod is:

Heb de Here God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en het tweede daaraan gelijk is: heb uw naaste lief als uzelf. – Mattheüs 22: 37-40
Over die drie kanten van de liefde willen we tijdens Pinksterkamp met de kinderen gaan nadenken:

  • Gods liefde voor ons
  • Liefde voor God
  • Liefde voor elkaar